Produktutvikling

Ønsker du hjelp til å utvikle et nytt og spennende produkt?  Eller ønsker du tips om hvordan du kan optimalisere en resept med tanke på næringsinnhold, kostnader eller effektiv produksjon?  Da håper vi du tar kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe deg med prosessen.  

Produktutvikling er en prosess der veien ofte blir til mens man går - med mange veier til målet. Av erfaring ser vi at i prosjekter der vi involveres så tidlig som mulig, leverer vi et bedre resultat enn når vi kommer inn på senere tidspunkt. Ved å bidra og være innvolvert helt fra starten, kan vi utfordre våre fabrikker og leverandører, og dermed lever nye spennende produkter tidlig i utviklingsarbeidet.

Vår produktutviklingsavdeling har en meget bred tilgang på kompetanse og har høy kunnskap om mel og korn, samt lang lang erfaring fra bakeribransjen og produktutviklingsmetodikk. Vi ønsker å være en støtte for våre kunder, både for å løse konkrete problemstillinger, samt samarbeide tett for å utvikle helt nye produkter.

 

Vi kan være behjelpelig med:

Utvikle nye produkter for, eller sammen med deg som kunde
Optimalisere eksisterende produkter
Applikasjon av nye og/eller eksisterende råvarer
Prosessveiledning 
Holde faglige kurs
Støtte i bruk av Bake-it

 
Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon.