Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gjelder for kjøp av Lantmännen Cerealias matmelprodukter - gjeldende fra 1. januar 2009.

 

Bestilling

Bestillingsfrist – hovedregel i henhold til avtale.
Hastelevering – kunden vil bli fakturert transport ved hastelevering. Må sees i sammenheng med bestillingsfrist som er avtalt, forutsatt at vi har varer på lager.

 

Betalingsbetingelser

Pr 30 dager. Hvis avtalefestet kan man få 14 dager 0,5% kontantrabatt. Ved for sen betaling rentebelastes tilgodehavende med rentesats i henhold til gjeldende forsinkelsesrente. Renteberegning foretas månedlig, og kostnader forbundet med morarenteberegning belastes kunden. Lantmännen Cerealia forbeholder seg retten til å endre betalingsbetingelsene ved gjentatte forsinkelser i innbetalingen.

 

Leveringsbetingelser

Dersom ikke annet er avtalt er leveringsbetingelsene fritt levert mottakers lager. For å optimalisere våre leveringsrutiner på sekkeleveranser, vil følgende betingelser fortsatt gjelde:
Ved bestilling av < 1 pall (600 kg) tilkommer et frakttillegg på kr. 500,-
Ved bestilling av < 2 paller (1400 kg) tilkommer et frakttillegg på kr. 300,-.

 

Returordning for europaller

Varer levert på eur-pall skal utveksles mot byttepall. Hvis byttepall ikke er tilgjengelig ved varelevering, vil vi anføre disse med kr 90,-/stk. Byttepallene skal være hele, rene og tørre.

 

Retur av varer

Retur av varer skal avtales med og godkjennes av kundeansvarlig på forhånd. Det påligger kjøper å varsle leverandøren ved oppdagelse av feil eller skadet vare ved leveranse. Pakkseddel eller gjenpart av dokument påføres et notat om manko eventuelt skade.

 

Gyldighet

Ovennevnte salgsbetingelser kan endres med 2 ukers varsel.

 

Prisliste

For oppdatert prisliste – kontakt din selger.