Grovhetsmerking

Formålet med Brødmerkingen er å bidra til relevante og gode forbrukeropplysninger, samt sikre brødets posisjon i det norske kostholdet. Det skal være en merkeordning som på en enkel måte gir opplysning om brødets grovhet, dvs. innhold av sammalt mel og hele korn.

Les mer om Brødmerkingen i Hvor grovt er brødet?.pdf

 

For å lese mer om ordningen og retningslinjene for bruken av Grovhetsmerkene, gå inn på NHO Mat og Drikke sine hjemmesider www.nhomatogdrikke.no