Nøkkelhullsmerking

Det kan være vanskelig for forbrukere å gjøre sunne matvalg i hverdagen, og å vite hvilke brød som er det sunnest av alle valgene forbrukeren står ovenfor. Nøkkelhullet er det nye nordiske symbolet for sunne alternativer innen en matvaregruppe, basert på innholdet av fett, salt, sukker og fiber.

Merkeordningen blir styrt av myndighetene gjennom Mattilsynet og Helsedirektoratet. Målet er at ordningen vil stimulere til produktutvikling av flere sunne matvarer. Det vil være frivillig for produsenter å benytte seg av Nøkkelhullet.


Les mer om Nøkkelhullet på

www.Matportalen.no

www.Helsedirektoratet.no