Lantmännen konsernet

Lantmännen er en av Nordens største konserner innenfor næringsmiddel, energi, maskin og landbruk. Eksempler på Lantmännens varemerker er Regal, Axa, GoGreen, Hatting, Kronfågel og Kungsörnen. Lantmännen eies av drøyt 37 000 svenske landbrukere, har flere enn 10 000 ansatte, virksomhet i 18 land og omsetter for SEK 35 milliarder kroner. Lantmännen har virksomheter i hele foredlingskjeden – fra jord til bord.

Utgangspunktet for Lantmännens virksomheter ligger i hvordan vi best kan bruke jorda og dens muligheter. Lantmännen verner om jordens overflod til å gi oss næring og energi. Det formuleres i konsernets visjon:  "Vi gjør det beste av vår jord og gir alle mulighet til et sunnere liv". Begrepet sunt kjennetegner så vel våre bedrifter, som våre bedriftsrelasjoner og vårt syn på ledereskap og medarbeiderskap.
  
 

For mer informasjon

www.lantmannen.no

www.lantmannen.com