Produktsikkerhet

Høy produktsikkerhet og høy produktkvalitet er, og skal være, en av de viktigste årsakene til at kunder velger våre produkter og vårt varemerke. Vi har strenge krav til produktsikkerhet og har høyt fokus og prioritet på dette i vårt daglige arbeid i bedriften.

Et sikkert produkt definerer vi som et produkt som er risikofritt, sunt, og merket med relevant og riktig informasjon. I arbeidet med produktsikkerhet skal vi fokusere på relevante og viktige områder.

Det innebærer:
- Effektiv kommunikasjon mot alle ledd i næringsmiddelkjeden.
- Effektivt ledelsessystem som sikrer at vi etterlever lover og kundekrav.
- Et levende HACCP-system.
- At vi etterlever fastsatte hygieneregler og gjennomfører hygienerevisjoner.
- Gode kunnskaper om krysskontaminering i produksjonen.
- Arbeid med leverandører ut fra et produktsikkerhetsperspektiv.
- Et velfungerende sporbarhetssystem for alle forretningsområdets produkter.

Alle leveranser av korn undersøkes ved anleggets laboratorie og analysene må være godkjente innen vi tar imot kornet. Det finnes egne prøvetaknings- og analyseplaner for produksjonen. Produktets kvalitet testes nøye i vårt laboratorium og på vårt prøvebakeri, innen det leveres ut. Ikke nok med at det skal være bra, det skal heller ikke variere mellom leveransene. Mel og mikser prøvebakes som en del av godkjenningen, for så å bli frisluppet til enten å bli pakket i emballasje eller levert ut som bulkleveranse.


Vårt utgangspunkt er at råvarer og ferdige produkter skal oppfylle våre krav til produktsikkerhet, og i overensstemmelse med de krav som stilles av våre kunder og myndigheter. Arbeidet med produktsikkerhet dekker hele verdikjeden. Vi planlegger og gjennomfører besøk hos våre leverandører, oppretter kravspesifikasjoner, samt følger opp eventuelle brudd og avvik. Alle Lantmännen Cerealia sine produksjonsanlegg i Norge er ISO 22 000 sertifisert.