Du er her: Om oss Bjølsen

Bjølsen

 

Mølla, Bjølsen, Bjølsen Valsemølle, Regal Mølle, Lantmännen Cerealia...


Kjært barn har mange navn. For de fleste er vel de gamle teglsteinsbygningene og siloene som preger området i Sandakerveien mest kjent som Bjølsen Valsemølle, en virksomhet med røtter langt tilbake, men som tross alle endringer fortsatt er en levedyktig og moderne bedrift midt i Oslo sentrum, langs Akerselvas bredd.

I dag er den korrekte betegnelsen Lantmännen Cerealia, avd. Bjølsen. Hva er det som foregår bak porten i denne tradisjonsrike og stolte bedriften? Hver dag kommer det inn trailere som samlet har med flere hundre tonn korn, og hver dag forvinner det ut lastebiler og trailere med tilsvarende mengde mel og kliprodukter. Fascinerende og imponerende. Fra å ha ligget langt ute på landet i 1884 til å befinne seg nærmest i Oslo’s sentrum i 2009, med Akerselva som effektiv brems mot utvidelse på den ene siden og trikketraseen som en like effektiv brems på den andre siden, har bedriften klart å tilpasse seg omgivelsenes utvikling med basis i de samme arealene som for mange år siden, da med vesentlig mindre trafikk og volum. Det har vært utstrakt industrivirksomhet langs Akerselva gjennom hundrer av år, i dag er det få andre som kan oppvise en tilsvarende historie som både fortsatt lever i beste velgående og som fortsatt har sin virksomhet langs Akerselva. Det er vi ganske stolte av og vi tillater oss å tro at Oslo by også er fornøyde med det samme.

Historien er interessant, fra å ha vært et familiedrevet selskap til å bli et børsnotert selskap, som senere ble solgt til et stort industriselskap (Nora Industrier) som igjen fusjonerte med et annet stort industriselskap (Orkla) for så som foreløpig siste kapittel å bli solgt til et svensk næringsmiddel- og landbrukskonsern (Lantmännen).

Underveis har det blitt prøvet og drevet en rekke ulike forretningsideer, men hele tiden har foredling av korn til mel vært hovedaktiviteten. I dag er det med basis i hovedaktiviteten, og med et tett samarbeid med Lantmännen Cerealia i Moss, bedriften har sitt virke. Det har alltid vært en stabil, trygg og interessant arbeidsplass. At de ansatte skal ha gode vilkår har vært og er vurdert som en viktig suksessfaktor. At vi i tillegg produserer sunne produkter som brukes til produksjon av mat som tilhører det daglige kostholdet gir en ekstra dimensjon. Tross store endringer i matvanene, spesielt gjennom de siste årene har endringene stort sett medført økt etterspørsel etter melprodukter, ikke mindre. Hva hadde vel pizzabunner, pasta, pølse- og hamburgerbrød, Kvikk Lunsj eller ulike varianter av kjeks og lefser vært uten mel?

Stadig økende krav blant annet til teknisk utrustning, krav til helse, miljø og sikkerhets arbeid samt krav til markedskunnskap og markedsutvikling har gjort det vanskelig for andre aktører å komme inn på dette markedet. Det har ført til at det i dag kun er to store aktører som produserer mel til det norske markedet; Norgesmøllene eiet av de norske bøndene gjennom Felleskjøpet Agri og Lantmännen Cerealia eiet av de svenske bøndene gjennom Lantmännen. Produksjon av tilnærmet generiske matvarer med relativ lav enhetspris kombinert med kapitalintensiv teknologi er krevende. I perioder og spesielt i 50 årene og begynnelsen av 60 årene var likviditeten presset pga store investeringer, men tross stadig nye utfordringer og økte krav har bedriften levert positive resultater. Dette er inspirerende for de ansatte, en sikkerhets- og kvalitetsfaktor for kundene og avgjørende for eiernes vilje til videre satsning i Norge.